της Κωνσταντίνας Πετρογιάννη Social Media & Content Manager

Ζούμε σε μία εποχή, κατά την οποία η συνεχής παραγωγή περιεχομένου είναι απαραίτητη για τη βιωσιμότητα των περισσότερων brands, γεγονός που απαιτεί αρκετό χρόνο και έρευνα.

Χάρη στην τεχνητή νοημοσύνη, η δημιουργία περιεχομένου δεν προκαλεί πλέον πονοκέφαλο! Όσο εξελίσσεται το ΑΙ, παράγει αποτελεσματικά όλο και περισσότερους τύπους περιεχομένου.

Ποιοι είναι όμως οι κορυφαίοι αυτοί τύποι και πώς επωφελούνται μέσω του ΑΙ;

  • Social Media Posts
  • Περιγραφές προϊόντων
  • Emails
  • Δημιουργία εικόνων
  • Blog Posts
  • Landing Pages 
  • Ebooks
  • Whitepapers

Ο πιο δημοφιλής τρόπος που το περισσότερο ποσοστό των marketers (58%) χρησιμοποιεί το ΑΙ, είναι για τη δημιουργία social media posts.  Τα εργαλεία της τεχνητής νοημοσύνης προτείνουν θέματα για εμπλουτισμό ιδεών & θεμάτων για τα posts, εφευρίσκουν τίτλους και λειτουργούν, σε γενικότερο πλαίσιο, ως έμπνευση. Χρησιμοποιούνται επίσης, ως μέσα χρονοπρογραμματισμού αυτόματων δημοσιεύσεων τις κατάλληλες ώρες, ενώ αναλύουν το κοινό, ενισχύοντας τη σχετικότητα περιεχομένου και κοινού – στόχου.

Υψηλό είναι το ποσοστό (50%) όσων κάνουν χρήση του ΑΙ για τη δημιουργία περιγραφών των προϊόντων, κάτι που διευκολύνει ιδιαίτερα τους κλάδους με ειδική ορολογία, καθώς εξηγεί τα χαρακτηριστικά των προϊόντων με τρόπο σαφή και προσιτό.

Το 43% των marketers χρησιμοποιεί  τακτικά το ΑΙ για επιτυχημένες ενέργειες email marketing. Συγκεκριμένα, βελτιώνει τη στρατηγική του μέσω ελκυστικής δημιουργίας γραμμής θέματος, βελτιστοποίησης χρονισμού, με βάση το πότε είναι πιθανό να ασχοληθεί ο παραλήπτης και A/B tests, με σκοπό την αξιολόγηση της απόδοσης δύο διαφορετικών εκδοχών του ίδιου email.

Πολλοί επαγγελματίες του κλάδου (36%) το προτιμούν για τη δημιουργία εικόνων, διότι με αυτόν τον τρόπο μπορούν να βελτιώσουν την κατάταξή τους στις μηχανές αναζήτησης αλλά και να προσθέσουν ένα στοιχείο που τραβάει περισσότερο την προσοχή.

Ακόμα, πάνω από το ⅓  των marketers (35%) αξιοποιούν την τεχνητή νοημοσύνη για τη δημιουργία blog posts. Με αυτόν τον τρόπο, μειώνεται ο χρόνος που δαπανάται για έρευνα, εύρεση θεμάτων προς ανάπτυξη, μορφοποίηση και βελτιστοποίηση του περιεχομένου SEO. Επιπρόσθετα, επιτυγχάνεται εξατομίκευση, μέσω της ανάλυσης της συμπεριφοράς του καταναλωτή και των προτιμήσεών του, βοηθώντας στη στόχευση συγκεκριμένου κοινού, μέσω του περιεχομένου του εκάστοτε άρθρου.

Πολλές επιχειρήσεις υποτιμούν τη δύναμη μιας καλής user experience στις landing pages. Το ΑΙ μπορεί να βοηθήσει στην παρακολούθηση και βελτίωση του τρόπου με τον οποίο οι χρήστες πλοηγούνται και αλληλεπιδρούν με τη σελίδα. Σχεδόν τοτων επαγγελματιών (19%) marketing εκμεταλλεύεται την τεχνητή νοημοσύνη, πραγματοποιώντας Α/Β tests, με σκοπό την επιλογή της πιο αποτελεσματικής διάταξης ή του σχεδιασμού της σελίδας προορισμού,  αλλά και για τη μείωση του bounce rate.

Ο προτελευταίος τύπος περιεχομένου που ευνοείται από τη χρήση του ΑΙ είναι τα Ebooks. Ωστόσο, μόνο το 17% των marketers τον χρησιμοποιεί, καθώς προκύπτουν κάποια προβλήματα αναφορικά με το ύφος/τόνο και την αυθεντικότητα του κειμένου, ενώ διακυβεύονται και νομικά ζητήματα.

Αν και η τεχνητή νοημοσύνη καθίσταται ικανή στην αναγνώριση μοτίβων και στην ανάλυση δεδομένων, δεν διαθέτει τη δημιουργικότητα και την αντίληψη για την κατανόηση και επεξεργασία σύνθετων θεμάτων, όπως whitepapers. Για τον λόγο αυτό, μόνο το 12% των marketers χρησιμοποιεί ΑΙ για τη δημιουργία σχετικού υλικού.

Τα παραπάνω στατιστικά στοιχεία αντλήθηκαν από 1350+ marketers, που ήδη αξιοποιούν το ΑΙ στους ρόλους τους.

Not The Same - ideogramma

Εν κατακλείδι, το περιεχόμενο που παράγεται με τη βοήθεια του ΑΙ αλλάζει το παιχνίδι για τους επαγγελματίες του marketing, φέρνοντας την επανάσταση στη διαδικασία δημιουργίας περιεχομένου. Το στοίχημα είναι η νέα αυτή τεχνολογία να αξιοποιηθεί με τρόπο συνεπή ως προς τη στρατηγική marketing που έχει οριστεί από το εκάστοτε brand, ώστε να καταφέρετε να έχετε το προβάδισμα στον κλάδο σας.