Παροχή υπηρεσιών Digital Marketing, μια φράση που επιχειρεί να αποδώσει σύντομα και περιεκτικά ένα πλέγμα σχέσεων επαγγελματικής εμπιστοσύνης μεταξύ δύο εταιρειών.

του Μάκη Τζεχερίδη Founder/CMO

Μάκης Τζεχερίδης - Not The Same

Κοινός σκοπός των δύο εταιρειών η επίτευξη επιχειρηματικών στόχων μέσω μιας κοινά αποδεκτής στρατηγικής ανάπτυξης και συνεργασίας. Πρόκειται για μία υπόσχεση επιτυχίας, η οποία κινδυνεύει να καταστεί συχνά επισφαλής και προβληματική, εξαιτίας της έλλειψης μιας κατανοητής συμφωνίας, σχετικά με το τι μπορεί πραγματικά να απαιτηθεί, αλλά και να προσφερθεί.

Το παρόν άρθρο διερευνά αρχικά τους ορισμούς των εννοιών, αναλύει τη φύση του «προβλήματος» (μέσα από πραγματικά παραδείγματα) και προτείνει ως λύση την ύπαρξη ενός «οδικού» χάρτη συνεργασίας, με σκοπό αφενός τη βελτιστοποίηση των επαγγελματικών σχέσεων και αφετέρου την επίτευξη στόχων, βασιζόμενοι σε ρεαλιστικές προσδοκίες. Τέλος, καταλήγει σε ορισμένα συμπεράσματα, μέσα από δοκιμασμένες και εφαρμοσμένες λύσεις, που κάποιες φορές έχουν στεφθεί με επιτυχία και άλλες όχι, στο πλαίσιο των συνεργασιών της ομάδας μας και ευρύτερα της Not The Same.

Digital Marketing - Not The Same

Τι σημαίνει και για τις δύο πλευρές ο όρος «παροχή υπηρεσιών»; 

Η έννοια της υπηρεσίας και της παροχής, συνυπάρχουν στο λεξιλόγιο του Digital Marketing. Αναφέρονται στη φύση μιας επαγγελματικής σχέσης, ανάμεσα σε δύο οργανισμούς: μία εταιρεία που επιθυμεί να προβάλει τα προϊόντα / υπηρεσίες της και ένα Digital Marketing Agency που πρόκειται και είναι πρόθυμο να την υποστηρίξει. Τι σημαίνει όμως και για τις δύο πλευρές ο όρος «παροχή υπηρεσιών»; Υπάρχει αντίστοιχη ταύτιση ως προς την κατανόησή του; Ας ξεκινήσουμε αρχικά με την ερμηνεία του όρου.

Η «παροχή υπηρεσιών» είναι ένας οικονομικός όρος, που αναφέρεται με τον χαρακτήρα ενός άυλου αγαθού (ένα μη χειροπιαστό αγαθό, όπως μία υπηρεσία), το οποίο παρέχεται από μία εταιρεία ή έναν ελεύθερο επαγγελματία προς έναν επιχειρηματικό οργανισμό. Οι υπηρεσίες αυτές συνήθως έχουν χαρακτήρα συμβουλευτικό, εκπαιδευτικό & τεχνικό, ως προς τη χρήση και αξιοποίηση εξειδικευμένων γνώσεων & μεθόδων του παρόχου. Η φύση της παροχής (άυλα αγαθά), αποτελεί και τον πυρήνα του προβλήματος που περιγράψαμε στην εισαγωγή μας. Η υπόστασή της βασίζεται σε «υποσχέσεις», από την πλευρά των εταιρειών που τις παρέχουν, ως προς την επαρκή γνώση ενός αντικειμένου, των μεθόδων ανάπτυξης και επίτευξης αποτελεσμάτων, αλλά και γύρω από την παρακολούθηση των κλαδικών εξελίξεων και τάσεων, ώστε να παραμένουν και να είναι δυνητικά αποτελεσματικές στο άμεσο μέλλον. Ας δούμε τώρα πώς αντιλαμβάνονται τον όρο, τόσο ο αποδέκτης των υπηρεσιών Digital Marketing (εφεξής θα αναφερόμαστε αποκλειστικά σε αυτού του είδους τις υπηρεσίες), όσο και ο πάροχος.

Ψηφιακή Επικοινωνία - Not The Same

Όταν μία εταιρεία B2B (Business to Business) ή Β2C (Business to Consumers) φτάνει στο σημείο να αναζητήσει ένα Digital Marketing Agency, ως πάροχο υπηρεσιών υποστήριξης, αυτό σηματοδοτεί την ύπαρξη μιας επιχειρηματικής επενδυτικής απόφασης. Όπως κάθε επιχειρηματική επένδυση, έτσι και αυτή, απαιτεί μια πληθώρα πόρων (οικονομικούς, χρονικούς, εμπλεκομένων στελεχών, κ.ο.κ.) και καλλιεργεί προσδοκίες επιτυχίας, οι οποίες κατά κύριο λόγο αφορούν: 

1. Tην ενίσχυση της εταιρικής αναγνωρισιμότητας (Brand Awareness)

2. Tην επίτευξη εταιρικών στόχων, με έμφαση στην αύξηση του τζίρου

3. Tη διατήρηση και περαιτέρω ανάπτυξη του κατεχόμενου μεριδίου αγοράς

Ποιες είναι οι ανάγκες που ωθούν έναν οργανισμό να αναζητήσει ένα Digital Marketing Agency;

Αναφερόμενοι κυρίως σε εταιρείες που έχουν ήδη «διανύσει κάποια μίλια» ή, αν θέλετε, έχουν επενδύσει στον στίβο του ηλεκτρονικού επιχειρείν, εύκολα κατανοούμε πως κάποιες συγκεκριμένες ανάγκες είναι αυτές που έχουν ωθήσει τον οργανισμό στην απόφαση αυτή. Συνήθως, πίσω από ένα τέτοιο βήμα «κρύβεται» μία ιστορία υποσχόμενης περαιτέρω επιτυχίας ή μίας αναγνωρισμένης αστοχίας (ή αλλιώς μιας ανεκτής αποτυχίας), η οποία όμως δεν έχει πλήξει καίρια τη βιωσιμότητα του οργανισμού. Κοινή συνισταμένη και των δύο συνθηκών είναι η συνειδητοποίηση, από τα στελέχη του οργανισμού, της ανάγκης παροχής υπηρεσιών από μία ομάδα Marketing. Το γεγονός αυτό μπορεί να οφείλεται σε πολλούς λόγους, με πιθανώς κυριότερους τους παρακάτω: 

 • την έλλειψη καταρτισμένου ανθρώπινου δυναμικού
 • την περαιτέρω εκπαίδευση του ανθρώπινου δυναμικού
 • την απαίτηση επιπρόσθετων εξειδικευμένων τεχνικών και θεωρητικών δεξιοτήτων & γνώσεων επί του πεδίου, με έμφαση στο Perfromance & Content Marketing
 • τη διαχείριση μιας επιτυχίας, με τάσεις για περαιτέρω θετικές εξελίξεις
 • την αντιμετώπιση μιας διαφαινόμενης επενδυτικής αποτυχίας, σε σχέση με τους επιχειρησιακούς στόχους
 • την παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, ως προς την ανάλυση δεδομένων, τη  βιωσιμότητα και τον μακροπρόθεσμο σχεδιασμό των ενεργειών, που συνθέτουν την ψηφιακή στρατηγική επικοινωνίας του οργανισμού

Ποια είναι τα προβλήματα που είναι πιθανό να προκύψουν στη διάρκεια μιας τέτοιας συνεργασίας;

Σε αυτό το σημείο, τα «θέλω» του οργανισμού «συγκλίνουν» με τις υποσχέσεις του παρόχου, ενός δηλαδή Digital Marketing Agency, που ισχυρίζεται πως οι πόροι του (γνώσεις, επάρκεια προσωπικού, εμπειρία, κ.λπ.) είναι ικανοί να καλύψουν επιτυχώς τις προαναφερόμενες ανάγκες της επένδυσης. Κάπου εδώ όμως κρύβεται και η απαρχή της εκδήλωσης προβλημάτων, τα οποία θα τα εξετάσουμε σε τρεις διακριτές φάσεις:

 • στο στάδιο των αρχικών επαφών
 • στο στάδιο της συνεργασίας
 • στο στάδιο της ξαφνικής αλλαγής των «θέλω» & των «μπορώ»

Η επικοινωνία, έως το σημείο της αρχικής επαφής αναπτύσσεται συνήθως ομαλά, εάν και εφόσον τα «θέλω» και τα «μπορώ» αμφότερα, θεωρούνται λογικά και επιτεύξιμα.

Ας δούμε όμως στο σημείο αυτό, ένα παράδειγμα όπου η διαδικασία έπρεπε ή μάλλον επιβαλλόταν, να διακοπεί προς όφελος και των δύο πλευρών. (Το παράδειγμα -όπως και τα υπόλοιπα που θα ακολουθήσουν- είναι αληθινό, για λόγους ωστόσο δεοντολογίας, τα πραγματικά στοιχεία του οργανισμού αποκρύπτονται) 

Βρισκόμαστε στο στάδιο της πρώτης μας επαφής με μία εταιρεία, η οποία, αν και αρχικά ξεκίνησε ως οικογενειακή επιχείρηση, κατέληξε εν τέλει να διασπαστεί σε 3 μέρη. Η ιστορία ξεκινάει ως εξής: Ένα μέλος έχει συστήσει ένα νέο εταιρικό Brand, το οποίο ανήκει στον χώρο της βιομηχανίας τροφίμων και μία νέα διοικητική ομάδα από στελέχη, με τα οποία έχει ήδη συνεργαστεί στο παρελθόν. Από μεριάς μας, καλούμαστε να αναλάβουμε την ανάπτυξη ενός στρατηγικού Digital Marketing Plan, το οποίο θα επιταχύνει την είσοδο στην αγορά και θα ενισχύσει την αναγνωρισιμότητα (Brand Awareness), τόσο του Brand, όσο και των προϊόντων του.

Από την άλλη πλευρά, η εν λόγω εταιρεία έχει αποφασίσει εκ προοιμίου πως επιθυμεί να συνεργαστεί αποκλειστικά με τη Not The Same και αυτό, λόγω των συστάσεων και διαβεβαιώσεων που έχει λάβει από κύκλο γνωστών της. Κάτι που αποτελεί και το πρώτο λάθος της συνεργασίας μας!Ένας οργανισμός εμπιστεύεται σε υπερβολικό βαθμό τις συστάσεις που έχει λάβει, χωρίς καν να έχει έρθει σε επαφή και με άλλους παρόχους. Οι συστάσεις δεν ήταν παραπλανητικές, απεναντίας περιέγραφαν με χαρακτηριστική ακρίβεια, τόσο τη φιλοσοφία της λειτουργίας μας, όσο και τις δεξιότητες και τα ανταγωνιστικά μας πλεονεκτήματα. Άλλωστε, οι άνθρωποι που μας συνέστησαν, είχαν συνεργαστεί μαζί μας για μεγάλα χρονικά διαστήματα στο παρελθόν και κάποιοι εξακολουθούσαν ακόμη.

Δεύτερο λάθος έγκειται το γεγονός ότι ενώ οι άνθρωποι της εταιρείας έχουν φροντίσει να μάθουν σχεδόν τα πάντα για τον τρόπο λειτουργίας μας, δεν έχουν μπει στη διαδικασία να συγκρίνουν τον χαρακτήρα τους με αυτόν των ανθρώπων που τους προέτρεψαν να συνεργαστούν μαζί μας, οι οποίοι όλοι ανεξαιρέτως αποτελούν έμπειρους γνώστες του αντικειμένου. Επιθυμούν, δε, τη συνεργασία με ένα Marketing Agency που δεν προχωράει σε υποσχέσεις, εάν δεν διαπιστώσει πραγματικές δυνατότητες, μέσα από πραγματικά δεδομένα και δεν ενθουσιάζεται με δηλώσεις του τύπου «θα σαρώσουμε ως οδοστρωτήρας την αγορά».

Τρίτο λάθος, αυτή τη φορά από τη δική μας πλευρά, δηλαδή του Digital Marketing Agency, αντιστοιχεί στο ότι δεχόμαστε αβίαστα μία σύσταση, η οποία δεν πληροί κάποιες από τις βασικές αρχές συνεργασίας μας, βάσει των οποίων έως τώρα λειτουργούμε στην αγορά. 

Ενώ διαπιστώνουμε από τις πρώτες επαφές πως βρισκόμαστε ουσιαστικά σε  διαφορετικά μήκη κύματος, αισθανόμαστε υποχρεωμένοι να συνεχίσουμε τη συζήτηση, μιας και πρόκειται για σύσταση από ανθρώπους που γνωρίζουμε, εκτιμούμε και συνεργαζόμαστε άριστα. Αυτό αποτελεί για εμάς κυριολεκτικά χάσιμο χρόνου, μιας και υπάρχουν τόσο έντονες διαφορές στην κουλτούρα, στον τρόπο σκέψης και στη φυσιογνωμία των δύο εταιρειών, που μόνο συνεργάτες δεν θα μπορούσαν να γίνουν. Αποφασίζουμε λοιπόν να μην αναλάβουμε την πρωτοβουλία απεγκλωβισμού, δαπανώντας πολύτιμο χρόνο σε έρευνα και διαβούλευση. Η εταιρεία, ωστόσο, από τη δική της πλευρά συνεχίζει να επιμένει και να επιδιώκει «τυφλά» τη συνεργασία μαζί μας, λόγω των πολύ καλών συστάσεων που έχει λάβει. 

Μετά λοιπόν από αυτή μας την εμπειρία, καταλήγουμε στο συμπέρασμα πως ένας καλός και αξιόπιστος συνεργάτης δεν είναι απαραίτητα το ίδιο ιδανικός για κάποιον άλλον, σε μία σχέση παροχής υπηρεσιών Digital Marketing. 

 • Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό και τις αξίες του συνεργάτη σας, φροντίστε να κατανοήσετε τη φιλοσοφία του -εφόσον υπάρχει- και σιγουρευτείτε ότι ταιριάζει με τη δική σας.
 • Γνωρίστε τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του συνεργάτη σας και εάν για κάποιον λόγο αντιληφθείτε πως κάτι σας παραξενεύει ή απλά δεν σας κάθεται καλά, εμπιστευθείτε το ένστικτό σας.
 • Ξεκινήστε την επαγγελματική σας σχέση με αργά, αναγνωριστικά βήματα, ώστε να διαπιστώσετε αν ταιριάζει ο τρόπος σκέψης και η επαγγελματική σας νοοτροπία.
 • Διαπιστώστε έγκαιρα το επίπεδο κατάρτισης των συνεργατών σας στα θέματα τα οποία πρόκειται να αναπτύξετε από κοινού, π.χ. Digital Branding & Brand Awareness.

Το δεύτερό μας παράδειγμα τοποθετείται στο στάδιο της συνεργασίας που έχει ήδη συμφωνηθεί και έχει ξεκινήσει η παροχή υπηρεσιών Digital Marketing,  με έμφαση στο Performance Marketing, μέσω του Google Ads προς μία εταιρεία με έδρα την Αθήνα, που δραστηριοποιείται στον κλάδο ενοικίασης επαγγελματικών οχημάτων. Εκπρόσωπος της εταιρείας και εμφανιζόμενος ως ιδιοκτήτης και γενικός διευθυντής, στις έως τώρα συναντήσεις μας, είναι ο Δημήτρης (το όνομα είναι τυχαίο), ένας αισιόδοξος, τολμηρός και σε ικανό επίπεδο καταρτισμένος σε θέματα Digital Marketing επιχειρηματίας.

Έχει έρθει σε επικοινωνία μαζί μας μέσα από αναζήτηση στο Internet και σε websites αρκετών Marketing Agencies της ελληνικής αγοράς. Διαθέτει ένα σαφές πλάνο στόχων για την τρέχουσα περίοδο, καθώς και προηγούμενη εμπειρία με άλλα Agencies και την αντίστοιχη παροχή ψηφιακών υπηρεσιών. Έχει διαβάσει πολύ καλά τα στοιχεία της φιλοσοφίας και των μεθόδων της Not The Same στο website μας και καταλήγει να επιλέξει τη συνεργασία μαζί μας, ανεξαρτήτου κόστους, μιας και θεωρεί, όπως και εμείς άλλωστε, πως μιλάμε την ίδια γλώσσα και διαθέτουμε κοινό τρόπο σκέψης.

Τα πρώτα στάδια της συνεργασίας μας κυλούν ομαλά. Υπάρχει ένα ξεκάθαρο πλάνο, βασισμένο σε μία ρεαλιστική αποτύπωση των «θέλω» και των «μπορώ», ή, ακόμα καλύτερα, των «μπορούμε», μιας και όπως λέει και η παροιμία «το ένα χέρι νίβει το άλλο και τα δυο το πρόσωπο». Τα πράγματα συνεχίζουν σε αυτόν τον ρυθμό μέχρι και 3-4 μήνες αργότερα, όπου και μεσολαβεί ξαφνικά ένας τρίτος άνθρωπος, ο κ. Στέλιος, πατέρας του Δημήτρη, ο οποίος παρεμβαίνει έντονα στη μεταξύ μας επαγγελματική σχέση, διεκδικώντας ενεργό ρόλο και θέτοντας νέα και επιτακτικά  «θέλω». 

Εδώ εντοπίζεται και το πρώτο λάθος αυτής της συνεργασίας! Τόσο ο Δημήτρης, όσο και εμείς, αποδεχόμαστε αυτή την όχι και τόσο ήπια «εισβολή» στη μεταξύ μας σχέση. Ένας τρίτος άνθρωπος, με διαφορετικά χαρακτηριστικά και άλλες επιχειρηματικές αξίες, ξαφνικά εμφανίζεται και αποκτά ρόλο συντονιστή, με τη δικαιολογία της εμπειρίας, αλλά και της διαχείρισης των οικονομικών της εταιρείας.

Μέχρι και εκείνη τη στιγμή, ουδέποτε έχει αναφερθεί η ύπαρξη του συγκεκριμένου ανθρώπου, ως ενεργό στέλεχος της εταιρείας, καθώς ουδέποτε δεν έχει καθοριστεί επακριβώς η σύνθεση της ομάδας στελεχών που θα εμπλέκονταν μαζί μας κατά την εκπόνηση του επιχειρηματικού μας σχεδίου. Αυτό αποτελεί το δεύτερο και κρίσιμο λάθος.

Τρίτο και καθοριστικό λάθος είναι το γεγονός ότι ο κ. Στέλιος δεν αντιλαμβάνεται το περιβάλλον της παροχής υπηρεσιών Digital Marketing ως μία εξωτερική συνεργασία εμπιστοσύνης, αλλά ως μια δεσποτική σχέση εργοδότη – εργαζομένου. Εδώ, το λάθος βαραίνει κυρίως τη δική μας πλευρά, δηλαδή του Marketing Agency, που ενώ συνειδητοποιούμε εγκαίρως την πιθανή αρνητική εξέλιξη των πραγμάτων, επιχειρούμε με πολύ πλάγιο και διακριτικό τρόπο να επισημάνουμε στον Δημήτρη το πρόβλημα, ώστε να μη θίξουμε τη συνεργασία μας, η οποία παρεμπιπτόντως έχει αρχίσει να αποδίδει, και παράλληλα να διαχειριστούμε το θέμα με λεπτότητα, καθώς στο επίκεντρο βρίσκεται μια σχέση οικογενειακή. Αποτυγχάνουμε λοιπόν οικτρά!

Δυστυχώς ο εν λόγω «κύριος», σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα και σε μία από τις πολλές παρεμβατικές και απρόσμενες κλήσεις του προς τα στελέχη της ομάδας μας, χάνει τον έλεγχο και εκδηλώνει τον δεσποτικό του χαρακτήρα, μιλώντας άκομψα και προσβλητικά, ως προς την απόδοση κάποιων στόχων που μόνος του είχε σκεφτεί και οριοθετήσει, γεγονός που δεν μπορεί να γίνει για κανέναν λόγο αποδεκτό εκ μέρους μας

 • Ζητήστε να γνωρίσετε εξαρχής τα στελέχη του συνεργάτη σας, τα οποία πρόκειται να έχουν ενεργό ρόλο στη μεταξύ σας συνεργασία και παρατηρήστε τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς τους.
 • Καθορίστε επακριβώς το πλαίσιο της συνεργασίας. Ξεκαθαρίστε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι, καθώς και τον αριθμό και τη διάρκεια των επαγγελματικών σας συναντήσεων (meetings).
 • Ορίστε με σαφή τρόπο τα συμπεριφορικά όρια της συνεργασίας, τα οποία πρέπει να εντάσσονται αρμονικά στον αξιακό σας κόσμο.
 • Ορίστε με ακρίβεια τις μεθόδους αποτίμησης και αξιολόγησης των παραγόμενων αποτελεσμάτων
 • Καθορίστε με σαφήνεια τι σημαίνει επιτυχία στην παρούσα συνεργασία και προσδιορίστε S.M.A.R.T επιχειρησιακούς στόχους

Το τρίτο μας παράδειγμα περιγράφει μία ήδη επιτυχημένη συνεργασία, όπου τα νέα «μπορώ» του Digital Marketing Agency αποτελούν μία καινούργια αφετηρία για νέα «θέλω», από τη μεριά της εταιρείας που το εμπιστεύεται. Έχοντας ολοκληρώσει με επιτυχία διάφορα στάδια της συνεργασίας μας με ένα από τα κορυφαία αθλητικά e-shop της χώρας και έχοντας ανταπεξέλθει σε μια πληθώρα νέων προκλήσεων, εξαιτίας της έντασης του ανταγωνισμού αλλά και των συνθηκών της αγοράς, αναλαμβάνουμε την πρωτοβουλία να προτείνουμε την ανάπτυξη της έως τώρα συνεργασίας σε νέους τομείς.

Η απόφαση αυτή, ειδικά όταν πηγάζει από την πλευρά του Marketing Agency, αποτελεί ουσιαστικά μία επενδυτικής φύσεως απόφαση, με υπολογισμένα ρίσκα αλλά και πιθανές αποδόσεις. Προϋποθέτει νέους πόρους και ανάπτυξη περαιτέρω δεξιοτήτων, δημιουργεί νέες προσδοκίες και παράλληλα θέτει εκ νέου την επαγγελματική σχέση σε συνθήκες ανανέωσης της εμπιστοσύνης, ειδικά αν το επενδυτικό πλαίσιο είναι απαιτητικό, τόσο σε πόρους όσο και σε έκταση.

Αν το σκεφτείτε καλά, πιθανώς θα αναρωτηθείτε τι είναι αυτό που μπορεί να οδηγήσει μια επαγγελματική σχέση σε μια τέτοια εξέλιξη που εκ των πραγμάτων, θα θεωρηθεί επιτυχημένη αποκλειστικά και μόνο βάσει αποτελεσμάτων. Στο σημείο αυτό θα ήθελα να υπενθυμίσω πως η παροχή υπηρεσιών Digital Marketing αποτελεί μία σχέση εμπιστοσύνης, ως προς την παροχή εξειδικευμένων γνώσεων και την επάρκεια πόρων που διαθέτει το Marketing Agency.

Ενδεχομένως, η απάντηση για τη δική μας ομάδα να πηγάζει από τον σκοπό της ύπαρξής μας, σύμφωνα με τον οποίο «η Not The Same υπάρχει για να ενισχύει, με μοναδικό τρόπο, την επικοινωνία και τη συνεργασία των ανθρώπων στον ψηφιακό κόσμο». Ο σκοπός μας αποτελεί παράλληλα, και υπόσχεση για συνεχόμενη και μοναδική εξέλιξη των ψηφιακών και συμβουλευτικών μας υπηρεσιών. Πολύ πιθανόν,  για ένα άλλο Digital Marketing Agency, οι λόγοι να είναι εντελώς διαφορετικοί. Στην προαναφερόμενη περίπτωση, η πρότασή μας έχει ως βασικό άξονα την επέκταση των δραστηριοτήτων του e-shop στο εξωτερικό, με στόχο τη διείσδυση σε νέες αγορές και την περαιτέρω αύξηση του τζίρου.

H πρότασή μας, ως προς την ανάπτυξη της ήδη επιτυχημένης συνεργασίας μας, είναι προσανατολισμένη στην εισαγωγή και δραστηριοποίηση του οργανισμού σε 5 χώρες της Ε.Ε., μέσω της Amazon. Το σημείο αυτό αποτελεί ένα πρώτο milestone που έχει διανύσει η ομάδα μας, επενδύοντας στην ανάπτυξη των αντίστοιχων δεξιοτήτων για δύο περίπου χρόνια. Οι απαιτήσεις του κορυφαίου marketplace του κόσμου, αλλά και οι γραφειοκρατικού, όσο και τεχνικού τύπου αγκυλώσεις του, μας έχουν οδηγήσει σε μία επισταμένη προσπάθεια κατάρτισης, ανάπτυξης τεχνολογικών λύσεων διασύνδεσης και διαχείρισης αποθεμάτων αλλά και επικοινωνίας, ώστε να είμαστε σε θέση  να θεωρούμε την ομάδα μας ικανή να προτείνει και να υποστηρίξει το εν λόγω εγχείρημα.

Από την πλευρά του, ο συνεργάτης μας, παρακινούμενος από την έως τώρα επιτυχημένη μας συνεργασία, αποδέχεται την πρόκληση και αποφασίζει να επενδύσει, ακολουθώντας το πλάνο μας. Όπως κάθε αρχή, έτσι και αυτή, η οποία θέτει νέα υψηλότερα standards, μιας και αναπτύσσεται σε ένα καθόλα νέο και άγνωστο περιβάλλον, τόσο για τους εκεί καταναλωτές, όσο και για την κοινή μας προσπάθεια, φέρνει στην επιφάνεια νέες προκλήσεις και νέα πεδία αξιολόγησης. Τίποτα δεν είναι εύκολο και τίποτα δεν πρόκειται να στεφθεί με επιτυχία, εάν δεν υπάρχει μεταξύ του παρόχου υπηρεσιών Digital Marketing και του αποδέκτη, μία σχέση εμπιστοσύνης και υποστήριξης, η οποία θα αποτελέσει και τον θεμέλιο λίθο μιας νέας επιτυχίας.

Αυτή τη στιγμή, διανύουμε τον δεύτερο χρόνο του πλάνου μας, εισπράττουμε πλέον τους καρπούς της κοινής μας προσπάθειας και σχεδιάζουμε ήδη τα επόμενά μας βήματα. Τι οδήγησε όμως σε αυτή την επιτυχία; 

 • Όλες μας οι ενέργειες στηρίχθηκαν στην ειλικρίνεια και στη διαφάνεια.
 • Από την αρχή τέθηκαν σε διαβούλευση οι πιθανές αντιξοότητες, οι απαιτήσεις & τα ενδεχόμενα εμπόδια.
 • Αποφασίσαμε και ορίσαμε ένα χρονικό πλαίσιο, το οποίο τελικά χρειάστηκε να αναθεωρηθεί αρκετές φορές, μέχρι να φτάσουμε στο σημείο που θα θεωρούνταν από κοινού πως βρισκόμαστε σε ικανοποιητικά λειτουργικό επίπεδο.
 • Υποσχεθήκαμε και τηρήσαμε δεσμεύσεις, όπως γνωστική επάρκεια, ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων & διαμεσολάβηση στο επίπεδο της επικοινωνίας με την Amazon.
 • Αναλάβαμε την εκπαίδευση προσωπικού, ως προς την υποστήριξη της ενέργειας και συνεχίζουμε να συμμετέχουμε στις πιο απαιτητικές φάσεις της συνεργασίας με την Amazon.
 • Παρείχαμε συμβουλευτικές υπηρεσίες ως προς την περαιτέρω ανάπτυξη του project.
 • Τα στελέχη του ομίλου στον οποίο ανήκει ο συνεργάτης, μας έδειξαν εμπιστοσύνη και αμέριστη υποστήριξη σε κάθε πρόκληση που από κοινού αντιμετωπίσαμε.

Ποια είναι η συνταγή της επιτυχίας μιας επιτυχημένης συνεργασίας;

Αντλώντας πληροφορίες μέσα από τα προαναφερθέντα παραδείγματα που αφορούν τα τρία βασικά στάδια μιας συνεργασίας: το αρχικό (πρώτη επαφή και ύπαρξη συμφωνίας) το μεσαίο (παροχή υπηρεσιών) και το τελικό (μελλοντική ανάπτυξή ενός brand), μπορούμε να εξάγουμε κάποια σημαντικά συμπεράσματα. Από τη μια πλευρά, πρέπει να αποδεχθούμε πως σε κάθε συνεργασία παροχής υπηρεσιών Digital Marketing υπάρχει το de facto δεδομένο πως μπορεί να υπάρξουν συνθήκες επιτυχίας αλλά και αποτυχίας. Συνηθίζω να λέω συχνά πως δυστυχώς ή ευτυχώς, η συνταγή της επιτυχίας δεν έχει ανακαλυφθεί ακόμη.

Μακάρι να γνωρίζαμε ποια βήματα πρέπει επακριβώς να ακολουθήσουμε, ώστε να δημιουργήσουμε το τέλειο και ικανό περιεχόμενο, το οποίο να αποφέρει το επιθυμητό οργανικό traffic και όλα τα άλλα οφέλη της επιχειρηματικής αναγνωρισιμότητας, με αποτέλεσμα όλα μας τα KPIs (Key Points of Interest) στο Google Ads ή στο Meta να βρίθουν επιτυχιών και κερδοφορίας, όπως και στο επίπεδο του SEO (Search Engine Optimization). Δυστυχώς, κάτι τέτοιο δεν υπάρχει!

Το μόνο που μπορούμε να  αποδεχτούμε είναι ο πυρήνας της επιστήμης του σύγχρονου Marketing, που «προτρέπει» σε δοκιμή, καταγραφή, συμπεράσματα και επανάληψη, ώστε να προσδιοριστούν οι παράγοντες που συνθέτουν μία συνθήκη δυνητικής επιτυχίας.

 Αν επιχειρήσουμε να ομαδοποιήσουμε κάποια από τα συμπεράσματα αυτού του άρθρου, ίσως αποκτήσουμε έναν μικρό, αλλά ρεαλιστικό χάρτη συνεργασίας μεταξύ ενός επιχειρηματικού οργανισμού και ενός Agency ή, αν προτιμάτε, μιας ομάδας Marketing, η οποία δραστηριοποιείται στην παροχή υπηρεσιών Digital Marketing. 

Συνοψίζοντας, παραθέτουμε τα πιο σημαντικά Tips, με τη σειρά που έχουν αναφερθεί:

 1. Αναζητήστε περισσότερες πληροφορίες για τον σκοπό και τις αξίες του συνεργάτη σας, φροντίστε να κατανοήσετε τη φιλοσοφία του -εφόσον υπάρχει- και σιγουρευτείτε ότι ταιριάζει με τη δική σας.
 2. Γνωρίστε τα ανθρώπινα χαρακτηριστικά του συνεργάτη σας και εάν για κάποιον λόγο αντιληφθείτε πως κάτι σας παραξενεύει ή απλά δεν σας κάθεται καλά, εμπιστευτείτε το ένστικτό σας.
 3. Ξεκινήστε την επαγγελματική σας σχέση με αργά, αναγνωριστικά βήματα, ώστε να διαπιστώσετε αν ταιριάζει ο τρόπος σκέψης και η επαγγελματική σας νοοτροπία.
 1. Ζητήστε να γνωρίσετε εξαρχής τα στελέχη του συνεργάτη σας, τα οποία πρόκειται να έχουν ενεργό ρόλο στη μεταξύ σας συνεργασία και παρατηρήστε τον τρόπο σκέψης και συμπεριφοράς τους, καθώς και το επίπεδο γνώσεων επί των αντικειμένων που πρόκειται να αναπτύξετε από κοινού, π.χ. Digital Branding & Brand Awareness
 2. Καθορίστε επακριβώς το πλαίσιο της συνεργασίας. Ξεκαθαρίστε ποιοι είναι οι εκπρόσωποι, καθώς και τον αριθμό και τη διάρκεια των επαγγελματικών σας συναντήσεων (meetings).
 3. Ορίστε με σαφή τρόπο τα συμπεριφορικά όρια της συνεργασίας, τα οποία πρέπει να εντάσσονται αρμονικά στον αξιακό σας κόσμο.
 4. Ορίστε με ακρίβεια τις μεθόδους αποτίμησης και αξιολόγησης των παραγόμενων αποτελεσμάτων και καθορίστε S.M.A.R.T. στόχους.
 5. Αναζητήστε επαγγελματικές σχέσεις, βασισμένες στην ειλικρίνεια και στη διαφάνεια, δείξτε εμπιστοσύνη και καλλιεργήστε πνεύμα αμοιβαίας, επωφελούς συνύπαρξης.
 6. Μη διστάσετε να συζητήσετε εξαρχής αλλά και κατά την πορεία της συνεργασίας σας, πιθανές αντιξοότητες,  απαιτήσεις και ενδεχόμενα εμπόδια που πρόκειται ή πιστεύετε πως θα συναντήσετε.
 7. Ορίστε συγκεκριμένα χρονικά πλαίσια ή χρονοδιαγράμματα σε κάθε πτυχή της συνεργασίας σας.
 8. Τηρήστε τις δεσμεύσεις σας, όπως τη γνωστική επάρκεια, την ανάπτυξη τεχνολογικών λύσεων & τη διαμεσολάβηση στο επίπεδο της επικοινωνίας με φορείς τρίτους, ως προς τη συνεργασία σας.
 9. Επενδύστε στην εκπαίδευση του προσωπικού, ώστε να είναι συνεχώς   εναρμονισμένο με τον σύγχρονο επιχειρηματικό στίβο του ηλεκτρονικού επιχειρείν.
Not The Same - ideogramma

Η παροχή υπηρεσιών Digital Marketing αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί έναν τομέα απαιτητικό, ταχέως αναπτυσσόμενο και προσανατολισμένο στην ανάληψη ίσως του μεγαλύτερου μεριδίου της εκάστοτε επιχειρηματικής στρατηγικής επικοινωνίας. Οι επαγγελματικές σχέσεις που αναπτύσσονται υπό αυτό το πρίσμα, πρόκειται να αποδεσμεύσουν δυνάμεις που θα επηρεάσουν καθοριστικά την εξέλιξη των επιχειρήσεων και τη σχέση τους με το κοινό τους.

Η συνέπεια, ο σεβασμός και οι αξίες της ανθρώπινης σχέσης συνεργασίας, θα αποτελέσουν μαζί με την εξέλιξη της τεχνολογίας ένα νέο πεδίο έκφρασης και ανάληψης ευθυνών. Ένας νέος ψηφιακός κόσμος αναδύεται, ένα καινούργιο επιχειρηματικό πλαίσιο πρόκειται να προσδιορίσει τις αγορές και μία νέα ηθική των πραγμάτων θα επηρεάσει, πιθανόν όσο ποτέ, την εξέλιξη της ψηφιακής επανάστασης που βλέπουμε να εξελίσσεται μπροστά μας.