Υπηρεσίες SEO - Search Engine Optimization

Η Not The Same εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών SEO ως προς τη βελτιστοποίηση ιστοτόπων και της οργανικής τους κατάταξης.
Διαθέτει πολυετή εμπειρία και έχει ολοκληρώσει με επιτυχία πληθώρα σημαντικών έργων τόσο στην Ελλάδα όσο και στο εξωτερικό, Παράλληλα αναλαμβάνει την κατάρτιση επιχειρηματιών και στελεχών marketing - επικοινωνίας σε θέματα SEO.

Search Engine Optimization – SEO τι είναι; Οι Υπηρεσίες Βελτιστοποίησης Οργανικής Κατάταξης Ιστοτόπων σχετίζονται είτε με τον αρχικό σχεδιασμό μιας «φιλικής» δομής τεχνικών χαρακτηριστικών και περιεχομένου, ως προς τη λειτουργία των μηχανών αναζήτησης, είτε με τη βελτίωση των ικανοτήτων κατάταξης που αναπτύσσει ο κάθε ιστότοπος (website), στα οργανικά αποτελέσματα, έπειτα από μία συγκεκριμένη αναζήτηση.

Υπηρεσίες SEO

Κατά μια έννοια η ενέργεια βελτιστοποίησης SEO διακρίνεται σε 5 επίπεδα:

1. Στον αρχικό σχεδιασμό της δομής ενός νέου website ή e-shop με προδιαγραφές SEO

2. Στη βελτιστοποίηση ενός ήδη υπάρχοντος και σε λειτουργία website ή e-shop

3. Στην εκπαίδευση επιχειρηματιών και στελεχών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον χώρο του Internet

4. Σε ενέργειες συντήρησης των επιτυχημένων κατατάξεων και του organic traffic

5. Στην ανάπτυξη νέου περιεχομένου σύμφωνα με της τάσεις εξέλιξης των μηχανών αναζήτησης

Ζητήστε Προσφορά

Στο επίπεδο του αρχικού σχεδιασμού δομής ενός νέου ιστοτόπου, αναλαμβάνουμε τον συντονισμό και την ισορροπημένη ανάπτυξη των τεχνικών χαρακτηριστικών και του περιεχομένου, σύμφωνα με τις αρχές ελέγχου και αξιολόγησης Google SEO. Ως προς την τεχνική αρτιότητα, επιχειρούμε τη βέλτιστη προσαρμογή της κατασκευαστικής φιλοσοφίας του website, σύμφωνα με τις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις του Google’s Webmaster Guidelines.

Στο επίπεδο της βελτιστοποίησης ενός ήδη υπάρχοντος και σε λειτουργία ιστοτόπου, επιχειρούμε, έπειτα από στοχευμένες παρεμβάσεις τεχνικής φύσεως αλλά και τροποποίησης του περιεχομένου, να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες εντοπισμού, παροχής πληροφοριών και αξιολόγησης, ως προς τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου και αρχών των κυριότερων μηχανών αναζήτησης.

Η εκπαιδευτική μέθοδος που έχουμε αναπτύξει, αποτελεί το επιστέγασμα της θεωρητικής και πρακτικής μας εμπειρίας, μέσα από την ολοκλήρωση πολλών επιτυχημένων projects. Πρόκειται για ένα σεμινάριο SEO με τη μορφή διαδραστικού Workshop. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του, οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με θέματα θεωρητικής κατάρτισης, ανάπτυξης ικανοτήτων κατανόησης, διερεύνησης του ανταγωνισμού και προσδιορισμού των στόχων τους και εμβαθύνουν ουσιαστικά & πρακτικά στην βελτιστοποίηση του δικού τους website. To σεμινάριο απευθύνεται στους επιχειρηματίες και διαχειριστές ιστοτόπων με έμφαση στο e-commerce SEO, αλλά και στον τομέα ανάπτυξης υπηρεσιών. Ιδιαίτερο, δε, ενδιαφέρον αποκτά η εκπαίδευση στελεχών marketing, που επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος το ηλεκτρονικό επιχειρείν, αλλά και την έννοια του Digital Branding γενικότερα.

Η επιτυχία της οργανικής επισκεψιμότητας δεν χαρίζεται για πάντα. Η ανανέωση του περιεχομένου και η εξέλιξη της δομής του αποτελούν μία μόνιμη απασχόληση έπειτα από την ολοκλήρωση του βασικού πλάνου βελτιστοποίησης SEO. Μη ξεχνάτε πως οι μηχανές αναζήτησης και ειδικά το Google επιβραβεύουν το επίπεδο της εμπειρίας που αποκτά ο επισκέπτης μιας ιστοσελίδας. Είναι λογικό να απαιτείται η ανατροφοδότηση και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου ώστε να διατηρείται επίκαιρο και ανταγωνιστικό.

Τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, η ανάγκη για περισσότερο χρήσιμο, μοναδικό και ποιοτικό περιεχόμενο είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η απαίτηση των μηχανών αναζήτησης για την ολοένα πιο ακαδημαϊκή οργάνωση και απόδοση του περιεχομένου ενισχύεται καταλυτικά από την εμφάνιση και αξιοποίηση λειτουργιών AI (Artificial Intelligence) στον τρόπο παραγωγής των οργανικών τους αποτελεσμάτων. Ωστόσο η ανάγκη για την ύπαρξη, παραγωγή και δημοσίευση “αυθεντικού” περιεχομένου ενημέρωσης παραμένει αναλλοίωτη, ο ανθρώπινος παράγοντας αποτελεί και θα συνεχίσει να αποτελεί τον κύριο εκφραστή της μοναδικότητας και της γνήσιας ποιότητας στην επικοινωνία. Οι τάσεις αλλάζουν και μαζί τους ότι γνωρίζουμε για το SEO. Ας τις ακολουθήσουμε!

NOT THE SAME

SEO SERVICES

Technical SEO Audits - Not The Same

Technical Audits

Εντοπισμός και βελτιστοποίηση όλων των τεχνικών στοιχείων που επηρεάζουν την απόδοση και την ομαλή λειτουργία του website, αλλά και την προσβασιμότητά του από τις μηχανές αναζήτησης.

On-Page SEO - Not The Same

On-Page SEO

Βελτιστοποίηση των meta-tags, όπως title, description, headers, image alt text κ.λπ., για κάθε σελίδα του website, προκειμένου να «διαβάζεται» καλύτερα από τις μηχανές αναζήτησης.

SEO Copywriting - Not The Same

SEO Copywriting

Βελτιστοποίηση του κειμένου κάθε σελίδας του website, ώστε να περιλαμβάνει τα κατάλληλα keywords, στην κατάλληλη επαναληψιμότητα.

SEO Content - Not The Same

Content

Ανάδειξη νέων θεματικών, γύρω από τις οποίες, η κατάλληλη αρθρογραφία μπορεί να φέρει υψηλές κατατάξεις στις μηχανές αναζήτησης.

Off-Page SEO - Not The Same

Off-Page SEO

Απόκτηση περισσότερων και ποιοτικότερων backlinks προς το website, ικανών να δημιουργήσουν επιπλέον ποιοτική επισκεψιμότητα, που συμβάλλει στη βελτίωση της κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης.

Local SEO - Not The Same

Local

Ενέργειες βελτιστοποίησης της κατάταξης του website σε αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, που σχετίζονται με αναζητήσεις εντοπιότητας, προβολή στους χάρτες (π.χ. Google Business Profile) κ.α

YouTube SEO - Not The Same

YouTube

Ενίσχυση της επισκεψιμότητας του YouTube καναλιού, μέσω της βελτίωσης της κατάταξης των βίντεο που περιλαμβάνει σε αναζητήσεις, οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενό τους, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα keywords στον τίτλο των βίντεο.

Not The Same - Digital Branding Agency

LEVEL UP YOUR DIGITAL WORTH

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες βελτιστοποίησης του δικού σας website ή e-shop.

Talk to us