Search Engine Optimization

Η Not The Same εξειδικεύεται και διαθέτει πολυετή εμπειρία στην ανάπτυξη υπηρεσιών βελτιστοποίησης ιστοτόπων αλλά και στην εκπαίδευση επιχειρηματιών, στελεχών marketing και επικοινωνίας.

Οι Υπηρεσίες Βελτιστοποίησης Οργανικής Κατάταξης Ιστοτόπων (Search Engine Optimization) σχετίζονται είτε με τον αρχικό σχεδιασμό μιας «φιλικής» ως προς τη λειτουργία των μηχανών αναζήτησης τενχικής δομής, είτε με τη βελτίωση των ικανοτήτων κατάταξης που αναπτύσσει ο κάθε ιστότοπος (website) στα οργανικά αποτελέσματα αναζήτησης, έπειτα από μία συγκεκριμένη αναζήτηση.

Υπηρεσίες SEO

Κατά μια έννοια η ενέργεια βελτιστοποίησης SEO διακρίνεται σε 5 επίπεδα ενεργειών:

1. Στον αρχικό σχεδιασμό της δομής ενός νέου website ή e-shop με προδιαγραφές SEO
2. Στη βελτιστοποίηση ενός ήδη υπάρχοντος και σε λειτουργία website ή e-shop
3. Στην εκπαίδευση επιχειρηματιών και στελεχών που δραστηριοποιούνται επαγγελματικά στον χώρο του Internet
4. Σε ενέργειες συντήρησης των επιτυχημένων κατατάξεων και του organic traffic
5. Στην ανάπτυξη νέου περιεχομένου σύμφωνα με της τάσεις εξέλιξης των μηχανών αναζήτησης

Ζητήστε Προσφορά

Στο επίπεδο του αρχικού σχεδιασμού δομής ενός νέου ιστοτόπου, αναλαμβάνουμε τον συντονισμό και την ισορροπημένη ανάπτυξη των τεχνικών χαρακτηριστικών και του περιεχομένου, σύμφωνα με τις αρχές ελέγχου και αξιολόγησης Google SEO. Ως προς την τεχνική αρτιότητα, επιχειρούμε τη βέλτιστη προσαρμογή της κατασκευαστικής φιλοσοφίας του website, σύμφωνα με τις συνεχώς εξελισσόμενες απαιτήσεις του Google’s Webmaster Guidelines.

Στο επίπεδο της βελτιστοποίησης ενός ήδη υπάρχοντος και σε λειτουργία ιστοτόπου, επιχειρούμε, έπειτα από στοχευμένες παρεμβάσεις τεχνικής φύσεως αλλά και τροποποίησης του περιεχομένου, να δημιουργήσουμε τις κατάλληλες συνθήκες εντοπισμού, παροχής πληροφοριών και αξιολόγησης, ως προς τις αυτοματοποιημένες διαδικασίες ελέγχου και αρχών των κυριότερων μηχανών αναζήτησης.

Η εκπαιδευτική μέθοδος που έχουμε αναπτύξει, αποτελεί το επιστέγασμα της θεωρητικής και πρακτικής μας εμπειρίας, μέσα από την ολοκλήρωση πολλών επιτυχημένων projects. Πρόκειται για ένα σεμινάριο SEO με τη μορφή διαδραστικού Workshop. Κατά τη διάρκεια της διεξαγωγής του, οι εκπαιδευόμενοι έρχονται σε επαφή με θέματα θεωρητικής κατάρτισης, ανάπτυξης ικανοτήτων κατανόησης, διερεύνησης του ανταγωνισμού και προσδιορισμού των στόχων τους και εμβαθύνουν ουσιαστικά & πρακτικά στην βελτιστοποίηση του δικού τους website. To σεμινάριο απευθύνεται στους επιχειρηματίες και διαχειριστές ιστοτόπων με έμφαση στο e-commerce SEO, αλλά και στον τομέα ανάπτυξης υπηρεσιών. Ιδιαίτερο, δε, ενδιαφέρον αποκτά η εκπαίδευση στελεχών marketing, που επιθυμούν να κατανοήσουν σε βάθος το ηλεκτρονικό επιχειρείν, αλλά και την έννοια του Digital Branding γενικότερα.

Η επιτυχία της οργανικής επισκεψιμότητας δεν χαρίζεται για πάντα. Η ανανέωση του περιεχομένου και η εξέλιξη της δομής του αποτελούν μία μόνιμη απασχόληση έπειτα από την ολοκλήρωση του βασικού πλάνου βελτιστοποίησης SEO. Μη ξεχνάτε πως οι μηχανές αναζήτησης και ειδικά το Google επιβραβεύουν το επίπεδο της εμπειρίας που αποκτά ο επισκέπτης μιας ιστοσελίδας. Είναι λογικό να απαιτείται η ανατροφοδότηση και ο εμπλουτισμός του περιεχομένου ώστε να διατηρείται επίκαιρο και ανταγωνιστικό.

Τα δεδομένα αλλάζουν συνεχώς, η ανάγκη για περισσότερο χρήσιμο, μοναδικό και ποιοτικό περιεχόμενο είναι πιο επίκαιρη από ποτέ. Η απαίτηση των μηχανών αναζήτησης για την ολοένα πιο ακαδημαϊκή οργάνωση και απόδοση του περιεχομένου ενισχύεται καταλυτικά από την εμφάνιση και αξιοποίηση λειτουργιών AI (Artificial Intelligence) στον τρόπο παραγωγής των οργανικών τους αποτελεσμάτων. Οι τάσεις αλλάζουν και μαζί τους ότι γνωρίζουμε για το SEO. Ας τις ακολουθήσουμε!

NOT THE SAME

SEO SERVICES

Image 3160

Technical SEO Audits

Εντοπισμός και βελτιστοποίηση όλων των τεχνικών στοιχείων που επηρεάζουν την απόδοση και την ομαλή λειτουργία του website, αλλά και την προσβασιμότητά του από τις μηχανές αναζήτησης.

Image 3161

On-Page SEO

Βελτιστοποίηση των meta-tags, όπως title, description, headers, image alt text κ.λπ., για κάθε σελίδα του website, προκειμένου να «διαβάζεται» καλύτερα από τις μηχανές αναζήτησης.

Image 3162

SEO Copywriting

Βελτιστοποίηση του κειμένου κάθε σελίδας του website, ώστε να περιλαμβάνει τα κατάλληλα keywords, στην κατάλληλη επαναληψιμότητα.

Image 3163

SEO Content

Ανάδειξη νέων θεματικών, γύρω από τις οποίες, η κατάλληλη αρθρογραφία μπορεί να φέρει υψηλές κατατάξεις στις μηχανές αναζήτησης.

Image 3164

Off-Page SEO

Απόκτηση περισσότερων και ποιοτικότερων backlinks προς το website, ικανών να δημιουργήσουν επιπλέον ποιοτική επισκεψιμότητα, που συμβάλλει στη βελτίωση της κατάταξης στις μηχανές αναζήτησης.

Image 3165

Local SEO

Ενέργειες βελτιστοποίησης της κατάταξης του website σε αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης, που σχετίζονται με αναζητήσεις εντοπιότητας, προβολή στους χάρτες (π.χ. Google Business Profile) κ.α

Image 3166

YouTube SEO

Ενίσχυση της επισκεψιμότητας του YouTube καναλιού, μέσω της βελτίωσης της κατάταξης των βίντεο που περιλαμβάνει σε αναζητήσεις, οι οποίες σχετίζονται με το περιεχόμενό τους, χρησιμοποιώντας τα κατάλληλα keywords στον τίτλο των βίντεο.

Image 2612

LEVEL UP YOUR DIGITAL WORTH

Επικοινωνήστε μαζί μας για να συζητήσουμε τις ανάγκες της δική σας επιχείρησης.

Talk to us