Digital Marketing Seminars

Σχεδιάσαμε μία σειρά εξειδικευμένων σεμιναρίων Digital Marketing, πιστεύοντας βαθιά πως η επιτυχία δεν εξαρτάται μόνο από τις τεχνικές δεξιότητες, αλλά και από την ικανότητα της – όσο το δυνατόν περισσότερο – ευρείας κατανόησης του αντικειμένου μας.

Θέματα Σεμιναρίων

Αντιλαμβανόμαστε τον χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας, ως έναν ζωντανό οργανισμό, άρρηκτα συνδεδεμένο με τον σκοπό και τις αξίες μας. Τα σεμινάριά μας δεν περιορίζονται μόνο στις τεχνικές πτυχές του Digital Marketing, αλλά προωθούν τη συνεργασία και την επικοινωνία με τους συνεργάτες και το κοινό σας, μέσα από τη δημιουργία κατανόησης των όρων, των τεχνικών και της θεωρίας που περιβάλλει τον κλάδο της ψηφιακής επικοινωνίας. Ειδικότερα:

Ζητήστε Προσφορά

Το σεμινάριό μας επικεντρώνεται στις βασικές αρχές του (SEO) Search Engine Optimization κατά Google. Επιχειρεί να μεταδώσει γνώση, τόσο θεωρητική, όσο και πρακτική, ώστε να είστε σε θέση μόνοι ή σε συνεργασία με κάποιον τεχνικό ή agency, να διαμορφώσετε τη στρατηγική σας ως προς την επίτευξη ικανών οργανικών αποτελεσμάτων εντός της Google και κατά συνέπεια και άλλων μηχανών αναζήτησης. Η εκπαιδευτική μας διαδικασία αφορά επαγγελματίες του e-commerce και του Internet γενικότερα και φέρνει, για πρώτη φορά, στην επιφάνεια το θέμα της στρατηγικής SEO, σε σχέση με τη βιωσιμότητα του οργανισμού, τη δεδομένη χρονική στιγμή. Υιοθετεί μια διαφορετική αντίληψη των πραγμάτων, πιο ρεαλιστική και αποδοτική, σε σχέση με τους πιο πιθανούς επιτεύξιμους στόχους μιας επιχείρησης.

 

Το σεμινάριο αναπτύσσεται ως τμήμα της υπηρεσίας μας Content Marketing “Editorial” ή ως ανεξάρτητη μέθοδος συγγραφής και δημιουργίας κειμένων ανατροφοδότησης του κοινού σας, μέσα από ένα θέμα που έχει ήδη δημοσιευτεί και διέπεται από τις αρχές του σεμιναρίου και της μεθόδου μας. Απευθύνεται σε στελέχη τα οποία εργάζονται για την επικοινωνία ενός brand ή στελέχη τμημάτων πωλήσεων που αξιοποιούν τα κανάλια ψηφιακής επικοινωνίας, όπως το Email M

Ένα σεμινάριο που υπόσχεται τη γενική επιμόρφωση στις σύγχρονες αρχές του Digital Marketing, καθώς και τη γνώση των ψηφιακών καναλιών και της οργανικής & διαφημιστικής δραστηριότητας μιας επιχείρησης στο Internet. Το σεμινάριο επικεντρώνεται επίσης στην εκμάθηση μεθόδων και τακτικών, ώστε ένα στέλεχος που έρχεται σε επαφή για πρώτη φορά με τον χώρο, να καταφέρει να ενταχθεί τάχιστα σε ένα κοινό περιβάλλον εργασίας με άλλα στελέχη ή να συνεργαστεί αποτελεσματικά με ένα Marketing Agency. Δίνεται ιδιαίτερη έμφαση στην κατανόηση της οργανικής και πληρωμένης διαφημιστικής παρουσίας ενός οργανισμού στο περιβάλλον των μηχανών αναζήτησης (Search Engines) και των κοινωνικών δικτύων (Social Media) και παράλληλα στη σημασία του Email Marketing και της ανάγνωσης δεδομένων & αποτελεσμάτων στις πλατφόρμες Internet Analytics, όπως το GA4.

 

Το σεμινάριό μας, αγγίζει ένα θέμα που βρίσκεται ακόμη στην αρχή της πορείας του. Με κατανοητό και δομημένο τρόπο, εισάγει τον ενδιαφερόμενο στην εικαστική και λεκτική σημειολογία και τη μεταφορά της στον ψηφιακό κόσμο. Παρουσιάζει τα πλεονεκτήματα της ομοιομορφίας και ομοιοτυπίας της εταιρικής ταυτότητας, ανάμεσα στον φυσικό και ψηφιακό κόσμο και αναπτύσσεται περαιτέρω, γύρω από μεθόδους επιλογής και αξιοποίησης ψηφιακών εργαλείων ή τακτικών, οι οποίες από τη φύση τους είναι ταιριαστές και κατάλληλες με το ήδη υπάρχον ή υπό σχεδιασμό εταιρικό branding. Η σημασία της επιλογής και όχι της αφομοίωσης, η διαδικασία της ανάδειξης των μοναδικών ανταγωνιστικών μας πλεονεκτημάτων, εντός ενός άρτια συνυφασμένου ψηφιακού περιβάλλοντος και η πολυκαναλική αξιοποίηση της ψηφιακής μας κουλτούρας, είναι μόνο κάποια από τα θέματα με τα οποία θα έρθετε σε ουσιαστική επαφή.

Πόσο καλά γνωρίζετε την απόλυτη μηχανή αναζήτησης; Το σεμινάριό μας έρχεται να σας παρουσιάσει την ποικιλία των πολλαπλών εργαλείων ενημέρωσης που μας παρέχει η κυρίαρχη, παγκοσμίως, μηχανή αναζήτησης. Τα εργαλεία αυτά χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες, τα οργανωμένα σε λειτουργικές οντότητες κατά Google αποτελέσματα αναζήτησης (δίκτυο εικόνων & video, αποτελέσματα χάρτη, άρθρα, κ.α.) και τα ενημερωτικά αποτελέσματα (branding, ανταγωνισμός, εμπορική πολιτική, τάσεις της αγοράς, κ.α.), που αξιοποιούνται ποικιλοτρόπως από έναν εκπαιδευμένο χρήστη στο να τα εντοπίζει, να τα ομαδοποιεί και να τα αξιοποιεί ως δεδομένα επιχειρηματικής ανάπτυξης.

Image 3118

NOT THE SAME

Τι προσφέρουμε

Τα σεμινάριά μας, δεν προσφέρουν μόνο τεχνικές γνώσεις, αλλά επικεντρώνονται επίσης στη σημασία της επικοινωνίας και της συνεργατικότητας των στελεχών, μεταξύ μιας εταιρείας και ενός agency. Μας ενδιαφέρει η ευρεία εκμάθηση και κατανόηση μεθόδων, που συνδυάζουν, μέσα σε ένα λειτουργικό και αποδοτικό περιβάλλον εργασίας, την τεχνολογία της ψηφιακής επικοινωνίας και το marketing με την ανθρώπινη επαφή.

Θα κατανοήσετε, όχι μόνο πώς να διαχειρίζεστε έργα, σε σχέση με τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας, αλλά και πώς να συνεργάζεστε με άλλους επαγγελματίες σε κοινά workflows, αναπτύσσοντας την ικανότητά σας να επικοινωνείτε και να αλληλεπιδράτε αποτελεσματικά.

Οι διδάσκοντες της Not The Same δεν είναι μόνο επαγγελματίες στο Digital Marketing, αλλά και επικοινωνιακοί σύμβουλοι, οι οποίοι έχουν σχεδιάσει και εργαστεί σε πολύπλοκα περιβάλλοντα εργασίας, με custom ανάγκες και απαιτήσεις, παράγοντες που βοηθούν την ανάπτυξη δεξιοτήτων συνεργασίας. Οι άνθρωποί μας, θα σταθούν δίπλα σας, έπειτα από την ολοκλήρωση κάθε εκπαιδευτικής ενέργειας, ώστε να υλοποιηθούν οι στόχοι σας, σε ρεαλιστικό και μετρήσιμο επίπεδο.

Καθώς τα σεμινάριά μας (κυρίως αυτά που απευθύνονται σε στελέχη επιχειρήσεων) είναι περιορισμένα σε μικρές ομάδες, αποκτούμε όλοι οι συμμετέχοντες την ευκαιρία της ουσιαστικής αλληλεπίδρασης, προάγοντας την επικοινωνία και την ανταλλαγή ιδεών. Πιστεύουμε πως η γνώση σε ένα τόσο δυναμικό περιβάλλον ανάπτυξης, όπως αυτό του ψηφιακού marketing, δεν περιορίζεται από αυθεντίες, αλλά αναπτύσσεται ως ένα κοινό οικοσύστημα υψηλών αλληλεπιδράσεων και κοινών οραμάτων.

Image 2612

LEVEL UP YOUR DIGITAL WORTH

Επικοινωνήστε μαζί μας για να επιλέξουμε το κατάλληλο σεμινάριο για την επιχείρησή σας.

Talk to us