Data Analysis

Η τμηματοποίηση των αγοραστών, η απόδοση ανά εποχικότητα και οι αξιολόγηση των διαφημιστικών καναλιών αποτελούν τον πυρήνα των ενεργειών μας για επιχειρήσεις με σημαντικό όγκο δεδομένων.
Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναλύσουμε τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

Εργαζόμαστε ώστε μέσα από τις αναλύσεις – ποσοτικοποιήσεις των δεδομένων που αποκτούμε κατά τη διάρκεια των προωθητικών μας ενεργειών, να αναδείξουμε καταναλωτικές συμπεριφορές και ανάγκες. Αυτό έχει ως σκοπό αφενός να ενισχύσουμε την απόδοση των στρατηγικών μας προσεγγίσεων και αφετέρου να προσωποποιήσουμε όσο το δυνατόν πιο εύστοχα την ψηφιακή επικοινωνία ανάμεσα στα brands και το κοινό τους.

Εκπονούμε περιοδικές ή κυλιόμενες αναλύσεις δεδομένων απόδοσης και αξιολογούμε ποσοτικά υποδείγματα καταναλωτικών συμπεριφορών ώστε να “αφουγκραζόμαστε” συνεχώς τον παλμό της αγοράς. Αναπτύσσουμε τις δράσεις μας ορμώμενοι από πραγματικά δεδομένα (data driven) και όχι εικασίες ή εντυπώσεις βασισμένες στην εμπειρία μας. Στόχος μας η ύπαρξη μιας πληθώρας ενεργών εργαλείων μελέτης και – στις μακροχρόνιες συνεργασίες μας – πρόβλεψης αποδόσεων που θα προσφέρουν παραπάνω εφόδια ως προς τη βελτιστοποίηση των κοινών μας ενεργειών.

Στη Not The Same προχωράμε σε αναλύσεις δεδομένων 3 επιπέδων:

Image 3110

Customer Segmentation

Η τμηματοποίηση των πελατών (customer segmentation) αποτελεί ένα εξαιρετικά χρήσιμο εργαλείο για τις επιχειρήσεις στον ψηφιακό κόσμο του μάρκετινγκ και της διαχείρισης πελατών. Αυτή η πρακτική περιλαμβάνει την ανάλυση και την κατηγοριοποίηση της πελατειακής βάσης ενός brand σε διάφορες ομάδες πελατών με κοινά χαρακτηριστικά, όπως αγοραστικές συνήθειες, ανάγκες, διαθέσιμο εισόδημα, δημογραφικά χαρακτηριστικά κ.α. Με αυτή την προσέγγιση οδηγούμαστε στον σχεδιασμό και την εφαρμογή προσαρμοσμένων στρατηγικών για κάθε εταιρικό brand, με στόχο τη βέλτιστη αξιοποίηση των προωθητικών πόρων.

Με την αναγνώριση των διαφορετικών ομάδων πελατών, μπορούμε να προχωρήσουμε σε εφαρμογές Η2Η (Human to Human) marketing, σχεδιάζοντας εξατομικευμένες προωθητικές ενέργειες που ενισχύουν την ικανοποίηση των πελατών.

Στη Not The Same, χρησιμοποιούμε αναγνωρισμένες μεθόδους έρευνας και αναλύσεων, ώστε να αποκτήσουμε μια πιο εκτενή και λεπτομερή κατανόηση της customer persona του εκάστοτε brand και να δημιουργήσουμε έναν ολοκληρωμένο χάρτη προωθητικών ενεργειών, που αποτελεί αναπόσπαστο μέρος του συνολικού Digital Marketing Plan.

Image 3112

Season Shift Insights

Η ανάλυση απόδοσης βάσει εποχικότητας αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της διαδικασίας αποδελτίωσης και αποτίμησης των παρελθοντικών προωθητικών ενεργειών, αλλά και του σχεδιασμού της επερχόμενη στρατηγικής marketing κάθε brand.

Διαβάζουμε τα νούμερα και αναλύουμε τα δεδομένα, ώστε να κατανοήσουμε πλήρως τις αλλαγές στις προτιμήσεις και στη συμπεριφορά του κοινού σε κάθε εποχικότητα, προσαρμόζοντας ανάλογα τις προωθητικές ενέργειες.

Στη Not The Same, δεν υπάρχει στατικό Digital Marketing Plan, ούτε συνταγές επιτυχίας. Κάθε brand έχει τις δικές του ανάγκες, τη δική του εποχικότητα και τις δικές του απαιτήσεις που οδηγούν σε εξατομικευμένα και δυναμικά Digital Marketing Plans.

Image 3111

Channel Profit Insights

Σε έναν κόσμο όπου τα ψηφιακά κανάλια επικοινωνίας πολλαπλασιάζονται, η κατανόηση της απόδοσης καθενός από αυτά αποτελεί το κλειδί για τη λήψη ουσιαστικών αποφάσεων στη χάραξη της στρατηγικής της ψηφιακής επικοινωνίας ενός brand.

Η ομάδα μας, πιστή στις αξίες της, προχωρά με απόλυτη προσήλωση και διαφάνεια στην ανάλυση των δεδομένων που προκύπτουν έπειτα από την ολοκλήρωση ενός σαφώς προσδιορισμένου κύκλου προωθητικών ενεργειών, ώστε να αποτιμήσει συνολικά τα αποτελέσματά τους και να προχωρήσει στον σχεδιασμό ενός πλάνου ψηφιακής επικοινωνίας, προσαρμοσμένο στις ανάγκες του κάθε brand

Η υπηρεσία “Channel Profit Insights” περιλαμβάνει:

Data Collection: Συλλέγουμε δεδομένα από όλα τα κανάλια επικοινωνίας που χρησιμοποιεί το brand, όπως website, social media, email marketing, διαφημίσεις, marketplaces κ.α. 

Data Analysis: Χρησιμοποιούμε προηγμένες τεχνικές ανάλυσης για να εξάγουμε σημαντικά metrics και συνθέτουμε μία πλήρη αναφορά απόδοσης για κάθε κανάλι.

Understanding Performance Results: Βάσει των αποτελεσμάτων, αξιολογούμε την απόδοση του κάθε καναλιού επικοινωνίας και ανακαλύπτουμε ποια κανάλια είναι πιο αποτελεσματικά ως προς την επίτευξη των στόχων του brand ώστε να σχεδιαστεί το προσαρμοσμένο πλάνο ψηφιακής επικοινωνίας

Not The Same - Digital Branding Agency

LEVEL UP YOUR DIGITAL WORTH

Επικοινωνήστε μαζί μας για να αναλύσουμε τις ανάγκες της δικής σας επιχείρησης.

Talk to us