Ο χώρος της παροχής υπηρεσιών και τεχνικών λύσεων προς τις εκάστοτε βιομηχανικές μονάδες αποτελεί μια εξαίσια δεξαμενή άντλησης ιδεών για τη δημιουργία ενημερωτικού περιεχομένου. .