Ο χώρος της παροχής υπηρεσιών και τεχνικών λύσεων προς τις εκάστοτε βιομηχανικές μονάδες, αποτελεί μία εξαίσια δεξαμενή άντλησης ιδεών, για τη δημιουργία ενημερωτικού περιεχομένου.

Συνήθως, όπως και στην περίπτωση της εδώ και χρόνια συνεργάτιδας εταιρείας μας, της AIRBLOCK, η έλλειψη ενός συγκροτημένου πλάνου σχεδιασμού ανάπτυξης και παραγωγής περιεχομένου, μειώνει σημαντικά τον όγκο της προσφερόμενης επικοινωνίας από το brand προς το κοινό του. Εντοπίζοντας το «πρόβλημα» ως κενό στην επικοινωνία του οργανισμού, η Not The Same πρότεινε στην Airblock ένα πλήρες πλάνο πολυκαναλικής εφαρμογής παραγωγής περιεχομένου, μέσω της υπηρεσίας Content Marketing “Editorial”.

Στο πλαίσιο αυτό, ολοκληρώθηκαν ορισμένα προπαρασκευαστικά στάδια, απαραίτητα ως προς τη δημιουργία των γνωσιακών υποδομών και ως προς τη συγκρότηση μιας κοινής ομάδας εργασίας:

 • Εκπαιδευτικό σεμινάριο – Content Copywriting
 • Σχέδιο κατηγοριών περιεχομένου
 • Μέθοδοι ανάπτυξης περιεχομένου
 • Επιλογή ψηφιακών καναλιών επικοινωνίας
 • Εικαστικό & μέσα προβολής
 • Πρόγραμμα δημοσιεύσεων
 • Πολιτική ανατροφοδότησης επικοινωνίας
 • Προσαρμογές & πολυκαναλικότητα περιεχομένου
 • Πλάνο ελέγχου απόδοσης και αναφορών
Content Marketing - Editorial by Not The Same

Τα αποτελέσματα, απλά εκπληκτικά:

 • Ο όγκος της B2B επικοινωνίας του brand πολλαπλασιάστηκε άμεσα και παράλληλα στα επιλεγμένα κανάλια επικοινωνίας
 • Οι οργανικές κατατάξεις στο περιβάλλον της Google ήταν θεαματικές, από τις πρώτες κιόλας δημοσιεύσεις, π.χ. από το δημοσιευμένο άρθρο του οργανισμού με τίτλο «μείωση ενεργειακού κόστους» (σημ. το άρθρο δημοσιεύτηκε εντός της ενεργειακής κρίσης, όπου τα αντίστοιχα keywords απασχόλησαν το σύνολο του πληθυσμού)
 • Ο χρόνος παραγωγής του ολοκληρωμένου κύκλου δημοσιεύσεων (landing pages, email marketing, social media posts, etc.) μειώθηκε δραστικά και εξελίσσεται σταθερά, ως προς την κατεύθυνση αυτή
 • Η ομάδα εργασίας της AIRBLOCK αφομοίωσε απόλυτα τη μέθοδό μας, με αποτέλεσμα το κοινό μας workflow να ανταποκρίνεται άριστα, ακόμα και σε έκτακτες ή μη προγραμματισμένες απαιτήσεις δημοσιεύσεων
 • Η AIRBLOCK απέκτησε ένα νέο κανάλι απόκτησης στοχευμένων leads με εξαιρετικές αποδόσεις, επί του συνόλου των δημοσιεύσεών της

Το Content Marketing είναι μία προτεινόμενη λύση ανάπτυξης επικοινωνίας, με στόχο τόσο την ενίσχυση του brand awareness, όσο και των πωλήσεων. Παράγει οργανικά αποτελέσματα και traffic προς το εταιρικό website ή δημιουργεί στοχευμένο όγκο αλληλεπιδράσεων στα κανάλια ψηφιακής επικοινωνίας του οργανισμού.