Ολιστική υποστήριξη των κλάδων B2B & B2C, μέσα από ένα Νέο Οικοσύστημα Digital Marketing Υπηρεσιών

Οι φίλοι και συνεργάτες μας, γνωρίζουν την ανήσυχη και δημιουργική φύση της ομάδας μας!

Η Not The Same αναπτύσσεται, ώστε να ενισχύσει με μοναδικό τρόπο την επικοινωνία και τη συνεργασία των ανθρώπων στον ψηφιακό κόσμο. Αυτή η τοποθέτησή μας, δεν αποτελεί μία μόνο έκθεση της φιλοσοφίας και του σκοπού μας, αλλά και το εφαλτήριο του ερευνητικού μας έργου, μέσω του οποίου παράγουμε νέες προσεγγίσεις στην ψηφιακή στρατηγική & επικοινωνία.

Εντοπίζοντας διάφορα κενά ή κάποια στοιχεία, στα οποία η εταιρική ψηφιακή επικοινωνία και το ίδιο το Digital Marketing έχουν πολλά περιθώρια βελτίωσης, σχεδιάσαμε και σας προτείνουμε ένα νέο οικοσύστημα ψηφιακών υπηρεσιών. Υπάρχουσες αλλά και νέες υπηρεσίες συνυπάρχουν και επιχειρούν να προσεγγίσουν νέους στόχους όπως:

 • Βελτιστοποίηση της σχέσης brand – καταναλωτή σε κάθε στάδιο του Customer Journey
 • Ποιοτική αναβάθμιση της ψηφιακής επικοινωνίας με λύσεις οργάνωσης και αύξησης του παραγόμενου όγκου επικοινωνίας, από τα brands προς το κοινό τους
 • Μεγιστοποίηση αποδόσεων πωλήσεων μέσα από την ανάπτυξη ενεργειών σε όλο το εύρος του Sales Funnel
 • Λήψη αποδοτικών αποφάσεων και καθολική αξιοποίηση “data driven” μοντέλων διερεύνησης των δεδομένων πωλήσεων με έμφαση στον πυλώνα Loyalty
 • Ουσιαστική διεύρυνση των αγορών B2C, μέσα από την ανάπτυξη δράσεων σε άλλες ψηφιακές κοινότητες καταναλωτών όπως η Amazon
 • Αύξηση της αποτελεσματικότητας ως προς την επίτευξη των επιχειρηματικών στόχων τόσο στο επίπεδο των ποιοτικών όσο και των ποσοτικών μεγεθών
 • Ακόμη μεγαλύτερη διαφάνεια και ανάλυση ως προς τα παραγόμενα αποτελέσματα

Πιο αναλυτικά:

Digital Branding Analysis

Πολύ συχνά, παρατηρούμε το φαινόμενο της έλλειψης συνοχής της ψηφιακής εταιρικής εικόνας και γενικότερα επικοινωνίας, στα κανάλια επαφής ενός brand με το κοινό του. Η ανομοιομορφία αυτή δημιουργεί κατά κανόνα σύγχυση και αποκλίσεις ως προς την κατανόηση των μηνυμάτων του brand από το κοινό του. Το γεγονός αυτό οφείλεται σε πολλούς παράγοντες, με κυριότερο την έλλειψη ενός πλάνου Digital Branding το οποίο θα οριοθετήσει παράγοντες όπως το Brand Personality, Tone of Voice, Σημειολογία, ανά κανάλι επικοινωνίας.

Η ενέργειά μας, επικεντρώνεται σε 15 τομείς ψηφιακής σύγκλισης με το κοινό, οι οποίοι αναλύονται, ώστε να σκιαγραφηθεί με κάθε λεπτομέρεια η πολυκαναλική ψηφιακή εικόνα του brand τη δεδομένη στιγμή. Η αποτύπωση και η διαμόρφωση της ψηφιακής εικόνας ενός brand, προσεγγίζεται πλέον σε όλο της το εύρος. Η αποτίμηση των δεδομένων που συλλέγονται, μας κατευθύνει είτε στην ομαδοποίηση των ευρημάτων, στα πλαίσια μιας απεικονιστικής παρουσίασής τους με σκοπό την κατανόηση της παρούσας κατάστασης και των προβλημάτων που δημιουργεί, είτε στην ανάπτυξη ενός πλάνου εφαρμογής βελτιστοποιήσεων και προσαρμογής ανά κανάλι επικοινωνίας. Η συγκεκριμένη υπηρεσία προτείνεται σε brands με ευρεία δραστηριότητα στο ηλεκτρονικό επιχειρείν και υψηλές απαιτήσεις αναγνωρισιμότητας (Brand Awareness).

Performance Marketing – Google Ads

Το Google Ads αποτελεί την κυρίαρχη διαφημιστική πλατφόρμα Performance Marketing!

Παρέχοντας μια πληθώρα διαφορετικών τύπων και μορφών διαφήμισης, το Google Ads καλύπτει τις ανάγκες προώθησης κάθε τύπου επιχείρησης, είτε διαθέτετε ένα e-shop, είτε παρέχετε υπηρεσίες σε ιδιώτες ή άλλες επιχειρήσεις.

Διαφημίσεις με διαφορετική μορφή, περιεχόμενο και μήνυμα, εμφανίζονται στον κατάλληλο χρήστη, την κατάλληλη στιγμή που τις αναζητά στο Google, για να του γνωστοποιήσουν μια επιχείρηση, να τον παροτρύνουν να αγοράσει ένα προϊόν ή μία υπηρεσία, να προβεί σε κάποια ενέργεια ή να τον ενημερώσουν για κάτι νέο.

Η επιλογή των στελεχών μας ως εισηγητών στο πρόγραμμα επιμόρφωσης Grow With Google, αποτέλεσε την επιβράβευση και επιβεβαίωση των επίμονων προσπαθειών μας να εξελιχθούμε σε ένα απόλυτα εξειδικευμένο Digital Marketing Agency με έμφαση στα προϊόντα της Google.

Αναλαμβάνουμε τη δημιουργία/διαχείριση διαφημιστικών λογαριασμών Google Ads από το 2004. Με πολυετή εμπειρία και διαρκή εμπλουτισμό των γνώσεων και δεξιοτήτων μας, είμαστε δίπλα στους συνεργάτες μας και μέσα από τη συνεχή επικοινωνία, τη συνεργασία και την ανταλλαγή πληροφοριών, κατορθώνουμε να αντιλαμβανόμαστε τις ανάγκες τους και να αξιοποιούμε τους πιο σύγχρονους τρόπους και πρακτικές για την επίτευξη των στόχων, που έχουμε ορίσει, με τον πιο αποδοτικό τρόπο. H Not The Same, ως πιστοποιημένη εταιρεία Google Partner, αποτελεί τον κατάλληλο συνεργάτη και για εσάς στον τομέα του Performance Marketing.

Data Analysis

Εργαζόμαστε με προσήλωση ως προς τη τοποθέτηση και αξιοποίηση της διαφημιστικής σας επένδυσης. Η πηγαία μας ανάγκη για απόλυτη διαφάνεια και ρεαλιστική αξιοποίηση των διαθέσιμων επενδυτικών πόρων μας έφερε κοντά στη λογική της ανάπτυξης μεθόδων εργασίας οι οποίες στηρίζονται σχεδόν αποκλειστικά στην λήψη αποφάσεων μέσα από πραγματικά παραγόμενα δεδομένα. Οι μέθοδοι αξιοποίησης αυτών των δεδομένων από την ομάδα marketing της Not The Same ποικίλουν και επιλέγονται ανά περίπτωση με βασικό γνώμονα τον όγκο των δεδομένων, την εποχικότητα και τις ιδιαιτερότητες της κάθε μας συνεργασίας.

Με τον τρόπο αυτό επιχειρούμε να διασφαλίσουμε πως οι τακτικές μας θα αποδώσουν το βέλτιστο δυνατό σε σχέση με τις πραγματικές δυνατότητες, την αναγνωρισιμότητα αλλά και τη γενικότερη υπόσταση της ψηφιακής εικόνας του brand για το οποίο εργαζόμαστε.

Content Marketing

Η έλλειψη ενός συγκροτημένου πλάνου – μεθόδου παραγωγής περιεχομένου, περιορίζει δραστικά τον όγκο της επιχειρηματικής επικοινωνίας και της ουσιαστικής επαφής ενός brand με το κοινό του. Συνθήκες έλλειψης χρόνου, ιδεών και μεθοδολογίας, ως προς τις βασικές αρχές ανάπτυξης επαγγελματικών κειμένων, η μη κατανόηση του ευρύτερου ψηφιακού περιβάλλοντος και των ειδικών του αναγκών ανά κανάλι ψηφιακής επικοινωνίας κ.α. αποτέλεσαν τους πυρήνες του προβλήματος.

Μέθοδος παραγωγής περιεχομένου "Editorial" - Not The Same

Στον αντίποδα όλων αυτών, δημιουργήσαμε ένα συγκροτημένο πλάνο παραγωγής περιεχομένου, μια μεθοδολογία που την ονομάσαμε “Editorial” η οποία επιταχύνει και αυξάνει δραστικά την επικοινωνία ενός brand με το κοινό του. Με βασικούς άξονες:

 • την εκπαίδευση στην κατανόηση της δομής ενός επαγγελματικού άρθρου ή κειμένου ενημέρωσης
 • τη βελτιστοποιημένη για τις μηχανές αναζήτησης κειμενογράφησης (SEO Copywriting)
 • την ανάπτυξη τακτικών ανατροφοδότησης του κοινού
 • τη δημιουργία της κατάλληλης θεματολογίας
 • την πολυκαναλικότητα
 • την κατάλληλη εικαστική προσέγγιση, σύμφωνα με τη φυσιογνωμία του κάθε brand

Με τη μεθοδολογία “Editorial” ενισχύουμε καθοριστικά την εταιρική επικοινωνία και παράγουμε ουσιαστικά αποτελέσματα, σύμφωνα με τους επιχειρησιακούς του στόχους. Οι προσεγγίσεις μας, αγγίζουν σε βάθος το εταιρικό branding και αναδεικνύουν τη μοναδική φυσιογνωμία κάθε επιχειρηματικού οργανισμού. Η παραγωγή και παράλληλα η τοποθέτηση χρήσιμου περιεχομένου σε επιλεγμένα σημεία επαφήςμε το κοινό, αποτελεί βασικό στοιχείο του οικοσυστήματος των ψηφιακών υπηρεσιών μας.

Website Marketing Structure

Η στενή επαφή που διατηρούμε με ομάδες από τον χώρο του Web Development, καθώς και η ουσιαστική μας συμμετοχή σε έργα SEO και Web Design, αποτέλεσαν το μίγμα της γνώσης που ανέδειξε ένα χρόνιο και σημαντικό, κατά κοινή ομολογία, πρόβλημα στον χώρο της ψηφιακής επικοινωνίας. Τα εταιρικά websites, συνήθως δημιουργούνται χωρίς να ληφθεί υπόψιν το περιεχόμενο, η δομή και οι τάσεις που διαμορφώνονται από τον άμεσο και έμμεσο κλαδικό ανταγωνισμό.

Η έως τώρα προσέγγιση, θέλει τον ενδιαφερόμενο για τη δημιουργία ή την ανανέωση ενός ιστοτόπου, να αναζητά μόνος του, ή με τη βοήθεια της ομάδας των developers που επιλέγει, την κατάλληλη δομή περιεχομένου, το ύφος, τη σημειολογία, καθώς και γενικότερα τη συνολική οργάνωση και ιεραρχία αυτών που θέλει να προσφέρει, μέσω του εταιρικού του website. Πολύ συχνά, έχουμε κληθεί να απαντήσουμε στην ερώτηση «τι είδους website χρειάζομαι;» και ακόμα πιο συχνά στο «τι θα δείξουμε στην αρχική μας σελίδα;». Απλές ερωτήσεις με ιδιαίτερα πολύπλοκες απαντήσεις…

Παρακολουθώντας και υποστηρίζοντας, επικοινωνιακά ή σε επίπεδο SEO, αντίστοιχες προσπάθειες, το πρόβλημα της έλλειψης μιας μεθοδολογικής προσέγγισης οργάνωσης περιεχομένου, μας ώθησε στην ανάπτυξη μιας μεθόδου διερεύνησης του κατάλληλου περιεχομένου (εικαστικού, κειμένων, λειτουργιών, τακτικών ανάπτυξης πωλήσεων, σημειολογίας, ύφους, κ.α.), που λαμβάνει υπόψιν της ποσοτικοποιημένα δεδομένα και τάσεις marketing.

Η μεθοδολογία μας, διασφαλίζει εκ προοιμίου την πολύ καλή γνώση του ανταγωνισμού των συνεργατών μας, την ευρύτητα στην επιλογή των κατάλληλων  – για τους ίδιους – μεθόδων επικοινωνίας και ανάπτυξης περιεχομένου εντός του εταιρικού website, καθώς και την απόλυτα προσωποποιημένη προσέγγιση, σε σχέση με τις ανάγκες και τις επιχειρηματικές επιδιώξεις του δικού τους brand. Η συμβολή μας τοποθετείται ανάμεσα στο brand και στην ομάδα Web Development & Design. Επιταχύνουμε, ουσιαστικά, τη μεταξύ τους επικοινωνία, παρέχουμε έναν οδικό χάρτη ανάπτυξης του περιεχομένου αλλά και των ενδεδειγμένων τακτικών – λειτουργειών, ως προς τη δημιουργία ενός περιβάλλοντος επίκαιρου, ανταγωνιστικού και άρρηκτα συνδεδεμένου με την εταιρική υπόσταση και το κοινό που επικοινωνεί μέσω του Internet. H υπηρεσία μας προσφέρεται για custom έργα, τόσο του τομέα e-commerce, όσο και της παροχής υπηρεσιών σε κλάδους με ανεπτυγμένο ανταγωνισμό.

Amazon Seller Services

Ζώντας τον παλμό του e-commerce στην Ελλάδα, γρήγορα συνειδητοποιήσαμε την ανάγκη της επεκτασιμότητας των εμπορικών επιχειρήσεων σε νέες αγορές, εκτός συνόρων. Πολλές πρωτοβουλίες κάθετης ιδιωτικής τοποθέτησης σε αγορές του εξωτερικού στέφθηκαν με επιτυχία και άλλες απέτυχαν. Το κυριότερο πρόβλημα που αντιμετωπίσαμε ήταν η δυσκολία επίτευξης αναγνωρισιμότητας και κατά συνέπεια, εμπιστοσύνης & καταναλωτικής πίστης, ιδιαίτερα σε περιπτώσεις μη επώνυμων προϊόντων.

Πρόβλημα που καταφέρνουν να επιλύσουν με επιτυχία τα marketplaces των διεθνοποιημένων αγορών, όπως η Amazon. Η Amazon, ο  αμερικανικός κολοσσός του ηλεκτρονικού εμπορίου, περιλαμβάνει brands, που πληρούν αυστηρές ποιοτικές δεσμεύσεις, έχουν αναπτύξει το Customer Care σε υψηλότατο βαθμό και διαθέτουν τις τεχνολογικές υποδομές, που τα καθιστούν ικανά να δραστηριοποιηθούν στο περιβάλλον αυτό. Η ομάδα της Not The Same, πρωτοπόρα εδώ και κάποια χρόνια στον τομέα αυτό, αναλαμβάνει την εισαγωγή του brand και των προϊόντων σας στο περιβάλλον της Amazon, την τεχνολογική υποστήριξη της ροής προϊόντων και της διαθεσιμότητάς τους μέσω εφαρμογής που έχει αναπτύξει, καθώς και την εκπαίδευση των στελεχών σας, σε σχέση με τις απαιτήσεις ποιοτικού ελέγχου και υποστήριξης, τόσο ως προς την πλευρά της Amazon, όσο και των καταναλωτών που θα επιλέξουν τα προϊόντα σας. Η ομάδα μας αναλαμβάνει, τέλος, την ανάπτυξη στρατηγικών προώθησης και αύξησης των πωλήσεων, σύμφωνα με τις δυνατότητες και επιλογές του διαφημιστικού και οργανικού σκέλους προβολής των προϊόντων, εντός του περιβάλλοντος Amazon Seller. Η προσέγγισή μας καλύπτει όλο το φάσμα των πρώιμων αλλά και προχωρημένων απαιτήσεων ενός πωλητή και δρα συμβουλευτικά, ως προς την επιλογή των κατάλληλων αγορών για εσάς.

Όραμά μας, η δημιουργία μιας συμπαγούς και πλήρους ψηφιακής στρατηγικής, στη βάση του ρεαλισμού επίτευξης στόχων και της αναλυτικής προσέγγισης, μία βάση δεδομένων με πραγματική υπόσταση. Στόχος μας, η ανάπτυξη μιας ισχυρής ψηφιακής παρουσίας, με προϋποθέσεις αυξημένης αναγνωρισιμότητας και υψηλών επιδόσεων, με τρόπο μοναδικό και επιτεύξιμο.

Μια νέα ψηφιακή εποχή ανατέλλει, η προσωποποιημένη προσέγγιση σε συνδυασμό με τις νέες τεχνολογίες αξιολόγησης και τμηματοποίησης των δεδομένων, η προσέγγιση ανάπτυξης ουσιαστικής εταιρικής επικοινωνίας, η οργάνωση του ψηφιακού περιεχομένου με βάση ποσοτικά και ποιοτικά κριτήρια και τέλος η πρωτοβουλία δραστηριοποίησης σε νέες αγορές, αποτελούν μόνο κάποιες από τις νέες εκφάνσεις του σύγχρονου περιβάλλοντος του Digital Marketing.