Οι φίλοι και συνεργάτες μας γνωρίζουν την ανήσυχη και δημιουργική φύση της ομάδας μας. Η Not The Same αναπτύσσεται ώστε να ενισχύσει με μοναδικό τρόπο την επικοινωνία και τη συνεργασία των ανθρώπων στο ψηφιακό κόσμο.