Από την 1η Ιουλίου 2024 έχει ανακοινωθεί επίσημα από τη Google πως η πρόσβαση στους λογαριασμούς του Universal Analytics, γνωστού και ως Google Analytics, θα διακοπεί και τα δεδομένα που έχουν συλλεχθεί θα διαγραφούν οριστικά.