Παροχή υπηρεσιών Digital Marketing, μια φράση που επιχειρεί να αποδώσει σύντομα και περιεκτικά ένα πλέγμα σχέσεων επαγγελματικής εμπιστοσύνης μεταξύ δύο εταιρειών.