FIND THE PATH

Υπηρεσίες Digital Marketing & Branding

Ψηφιακή Επικοινωνία, Διαφήμιση, Web Design
Η Not The Same, σύμφωνα με τη Google, ανήκει στο Top 3% των κορυφαίων digital marketing agencies στην Ελλάδα. Η αναγνώριση μας ως Premier 2022 Google Partner αποτελεί μία μόνο έκφανση των ψηφιακών δεξιοτήτων, της βαθιάς γνώσης του αντικειμένου αλλά και των αποτελεσμάτων που επιτυγχάνουμε προς όφελος των συνεργατών μας.

Η φιλοσοφία της μεθοδολογίας μας επικεντρώνεται στην δημιουργία ενός κοινού περιβάλλοντος εργασίας με τον εκάστοτε συνεργάτη μας με έμφαση στην κατανόηση, την απόλυτη διαφάνεια και την αξιοποίηση τεχνολογιών αιχμής. Σε κάθε μας συνεργασία η ανάλυση και ο στρατηγικός σχεδιασμός στοχεύουν στην βελτιστοποίηση της εταιρικής ή εμπορικής αναγνωρισιμότητας σε πολλαπλά επίπεδα. Οι μέθοδοι εργασίας μας είναι απόλυτα προσαρμοσμένες (custom) στις ιδιαίτερες ανάγκες του σύγχρονου επιχειρηματικού κόσμου. 
Προτείνουμε και παρέχουμε σύγχρονες υπηρεσίες digital marketing ως αποτέλεσμα ενδελεχούς έρευνας και κατανόησης τόσο της λειτουργίας, όσο και των επιθυμητών στόχων των συνεργατών μας. Στοχεύουμε πάντα τη βέλτιστη εταιρική παρουσίαση μέσα από την ανάπτυξη μιας πλήρους στρατηγικής ψηφιακού branding.   
Book a meeting ώστε να γνωριστούμε και να συζητήσουμε για το project σας, τις υπηρεσίες και την πιθανή συνεργασία μας! 
Παράλληλα μπορείτε να μας στείλετε κάποια πρώτα χρήσιμα στοιχεία, ώστε να προετοιμαστούμε για τη συζήτησή μας, συμπληρώνοντας την φόρμα Στόχοι & Στοιχεία της Επιχείρησής σας

Υπηρεσίες Digital Marketing

Υπηρεσίες διαφημιστικής προβολής στο Internet και προώθησης ιστοσελίδων
Η Not The Same εξειδικεύεται στην παροχή υπηρεσιών Digital Marketing, στην διαφήμιση στο Internet (Google Ads & Social Media Campaigns) και στην βελτιστοποίηση ιστοτόπων (SEO - Search Engine Optimization). Πιστοποιημένη εταιρεία Google Partner.
Υπηρεσίες Google Ads

Υπηρεσίες Google Ads

Διαφήμιση στο Google για τα προϊόντα ή τις υπηρεσίες σας
Η Not The Same, πιστοποιημένη εταιρεία Premier Google Partner 2022, με στελέχη που συμμετέχουν ως εκπαιδευτές στο πρόγραμμα Grow With Google, παρέχει ολοκληρωμένες υπηρεσίες διαφήμισης μέσω του Google Ads με στόχο την αύξηση της στοχευμένης επισκεψιμότητας και των πωλήσεων τόσο για e-shop όσο και για τον τομέα παροχής υπηρεσιών.
Υπηρεσίες SEO & Σεμινάρια

Υπηρεσίες SEO & Σεμινάρια

Search Engine Optimization για e-shop και websites υπηρεσιών
Η Not The Same εξειδικεύεται στην ανάπτυξη υπηρεσιών βελτιστοποίησης SEO και στην εκπαίδευση επιχειρηματιών και στελεχών που αναπτύσσουν επαγγελματική δραστηριότητα μέσω του Internet.
Web Development

Web Development

Σχεδιασμός Ιστοτόπων - Ανάλυση (UX/UI)
Η εμπειρία που αποκομίζει ο επισκέπτης ενός Web Site (User Experience_UX) τόσο μέσα από το εικαστικό περιβάλλον (User Interface_UI) όσο και μέσα από τις λειτουργίες εφαρμογών του ιστότοπου αποτελούν νέες παραμέτρους στο Online Marketing.
Διαχείριση Social Media

Διαχείριση Social Media

Διαχείριση Επαγγελματικών Σελίδων Facebook, Instagram, Linkedin
Η Not The Same, από τις πρωτοπόρες εταιρείες στον τομέα διαχείρισης Social Media στην Ελλάδα, παρέχει υπηρεσίες Social Media Marketing αναπτύσσοντας ολοκληρωμένα πλάνα προωθητικών ενεργειών και δημιουργίας - διαχείρισης περιεχομένου.
e-shop Security Testing

e-shop Security Testing

Ο έλεγχος ασφαλείας (e-shop Security Testing) είναι η διαδικασία με την οποία ελέγχεται συστηματικά η ασφάλεια ενός e-shop.
Η δοκιμή πραγματοποιείται με τα ίδια μέσα που χρησιμοποιούν κακόβουλοι χρήστες, σύμφωνα με μια μεθοδολογία που καθιστά τα αποτελέσματα των δοκιμών ευεργετικά για το υπό αξιολόγηση e-shop.
Υπηρεσίες Newsletter Marketing

Υπηρεσίες Newsletter Marketing

Design, Content, Automations, Πρόγραμμα Αποστολών
Ολοκληρωμένες υπηρεσίες newsletter marketing επικεντρωμένες σε όλα τα στάδια του Customer Journey (Awareness, Consideration, Sales, Loyalty). Προσωποποιημένη επικοινωνία αποστολής newletter με το κατάλληλο περιεχόμενο την κατάλληλη στιγμή.

BEHIND THE SCENES

nts team


Αναζήτηση, Νέες Προκλήσεις, Έρευνα, Ανάλυση, Σχεδιασμός, Δημιουργία, Προσωπική Επικοινωνία, Αμοιβαίος Σεβασμός, Κοινή Ανάπτυξη ... λέξεις και έννοιες που συνυπάρχουν και διαμορφώνουν το χαρακτήρα της δημιουργικής μας ομάδας !
Συζητάμε πολύ, οραματιζόμαστε, ανταλλάσουμε ιδέες και είμαστε "ανοιχτοί/ες" σε επιρροές και τάσεις από το παγκόσμιο άξονα επιχειρηματικής ανάπτυξης.
Δεν έχουμε "πελάτες" ... μα συνεργάτες, με σχέσεις αμοιβαίας και παράλληλης ανάπτυξης σε κάθε επίπεδο. Εργαζόμαστε μαζί ώστε οι υπηρεσίες μας να είναι μοναδικές όπως μοναδικός είναι και ο χαρακτήρας της κάθε επικοινωνιακής ενέργειας που σχεδιάζουμε. 
Οι άνθρωποί μας αλλά και οι εξωτερικοί συνεργάτες μας είναι καταρτισμένοι, δημιουργικά ανήσυχοι, θετικοί και δοτικοί ...
είμαστε απλά Not The Same !